top of page

Běh přes překážky

Popis

Žáci utvoří řadu. Mezitím učitel před řadu rozmístí 4 - 5 nízkých/středních překážek v rozestupech 2 - 3 metrů a ve dvou případech s rozestupem 1 metru (pro zajištění přeskoku překážky s odrazem z obou nohou). Pro 1. a 2. třídu vhodné překážky nízké do výše kotníků. Pro vyšší ročníky pak překážky střední do úrovně kolen maximálně. Na povel pak cvičenci jeden po druhým běží překážkovou dráhou a po dokončení se vrací zpět poklusem do řady. Při větším počtu dětí 20+ lze udělat řady dvě. Každý cvičenec opakuje cvik 3x.

Část hodiny

Hlavní část

Okruh

Atletika

ŠVP cíl

Rozvoj pohybových předpokladů

ZPĚT
bottom of page