top of page

Cval ve dvojici bokem s tlesknutím

Popis

Žáci se ve dvojicích snaží tlesknout nad hlavou v nejvyšším bodě. Cvik rozvíjí koordinaci dolních i horních končetin společně s citem pro rytmus a spolupráci.

Část hodiny

Hlavní část

Okruh

Atletika

ŠVP cíl

Rozvoj pohybových předpokladů

ZPĚT
bottom of page