top of page

Na Mrazíka

Popis

Na Mrazíka je alternativa ke hře na babu. Vyučující na začátku vybere jednoho žáka, který je Mrazíkem. Ten dostane pro odlišení od ostatních do ruky rozlišovák. Mrazík má za cíl ostatní žáky pobíhající ve vymezeném prostoru zmražovat dotykem. Žák, kterého se Mrazík dotkne se zastaví, udělá stoj rozkročmý a zvedne obě ruce, aby bylo jasně vidět, že je zmražený. Ostatní žáci (tedy krom Mrazíka) mohou zmraženého spolužáka rozmrazit tím, že jej v případě, že jim nehrozí přímé nebezpečí, podlezou. Tím se zmražený žák vrací zpět do hry. V průběhu hry, tak po 30 vteřinách vyučující střídá Mrazíky a případně do hry přidává další, 2 až 3 v závislosti na celkovém počtu žáků tak, aby hra byla efektivní a dynamická.

Část hodiny

Rozcvička

Okruh

Gymnastika

ZPĚT
bottom of page