top of page

Acerca de

O PROJEKTU TĚLOCVIK.ONLINE

Tělocvik.online je součást světa Wannado, platformy, která přivádí děti a mládež k pohybu a zdravému přístupu k životu a přírodě. Tělocvik.online vznikl v úzké spolupráci s odborníky UK FTVS s cílem zvýšit kvalitu a atraktivitu výuky tělesné výchovy primárně na prvním stupni základní školy.

Projekt Wannado Tělocvik.online reaguje na pokles pohybové aktivity a nízký stupeň rozvoje základních lokomočních dovedností dětí. Tým Wannado spolu s odborníky z FTVS Univerzity Karlovy vytvořil moderní metodiku výuky, která svou zábavnou formou zaměřenou na sportovní všestrannost buduje nezbytný základ pro zdravý vývoj dítěte, jeho sebevědomí a přístupu k ostatním. Digitalizace projektu přináší jednoduchý nástroj učitelům, jak novou metodiku v hodinách aplikovat, rodičům pak přehled o rozvoji schopností dítěte.

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

Spoluprace_loga_edited.jpg

NAPIŠTE NÁM ...

bottom of page