top of page

Starty dvojic: pokročilá s barvami

Popis

Žáky ve dvojicích rozdělíme půlící čárou. Z různých startovních pozic ukázáním barvy určujeme žáka, který chytá a utíká. Herní formou rozvíjíme startovní a reakční rychlost v náročnějších podmínkách.

Část hodiny

Hlavní část

Okruh

Hry

ŠVP cíl

Rozvoj pohybových předpokladů

ZPĚT
bottom of page