top of page

Příprava na testování tělesné zdatnosti

Aktualizováno: 8. 9. 2022

Připravte své žádky na test tělesné zdatnosti s aplikací Tělocvik.online.


Ve speciální sekci nazvané Příprava na test tělesné zdatnosti jsme pro Vás připravili sérii přípravných cvičení, které Vašim žákům a to nejen z dotčených 3. a 7. ročníků pomohou při zlepšení jejich zdatnosti. Stačí se jen zdarma zaregistrovat do aplikace Tělocvik.online a můžete čerpat z nepřeberného množství cviků a her.


Kdy testy proběhnou?

V měsících říjnu a listopadu 2022 provede Česká školní inspekce testování tělesné zdatnosti žáků 3. a 7. ročníků základních škol a 2. ročníků středních škol. Testování bude realizováno prostřednictvím sady motorických testů, které pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultou sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně a řadou dalších vysokoškolských pracovišť. Testování zdatnosti, které se v českém prostředí bude realizovat po zhruba třiceti letech, je součástí specifického tematického šetření České školní inspekce zaměřeného na podporu pohybových aktivit a rozvoj pohybových dovedností žáků. Na přípravě i realizaci testování spolupracuje Česká školní inspekce také s Asociací školních sportovních klubů ČR.


Jaké motorické testy byly vybrány?

V případě žáků 3. a 7. ročníků základních škol (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) půjde konkrétně o:

  1. Skok daleký z místa

  2. Leh-sed

  3. 4x10 metrů

  4. Vytrvalostní člunkový běh


Jaká bude role učitelů?

Vlastní testování tělesné zdatnosti žáků bude realizováno v průběhu dvou hodin tělesné výchovy a provádět ho budou přímo příslušní učitelé tělesné výchovy. Takové pojetí považuje Česká školní inspekce za nejvíce smysluplné na straně jedné a současně nejvíce přínosné na straně druhé. Dlouhodobým cílem, mimo plošná státní měření, je totiž nabídnout učitelům tento nástroj k běžnému využití kdykoli dle jejich potřeb a rozhodnutí s cílem získávat průběžně a pravidelně důležité informace pro následné vedení pedagogického procesu a pro podporu pohybových aktivit žáků.


Jaké budou výstupy měření?

Výsledky testování zdatnosti budou podrobeny komplexní analýze a budou následně v agregované podobě součástí tématické zprávy České školní inspekce pojednávající o podpoře pohybových aktivit a o rozvoji pohybových dovedností žáků na základních a středních školách. Se získanými daty pak v anonymizované podobě bude možné dále pracovat i ze strany dalších institucí.


Na úrovni jednotlivých škol pak z testování zdatnosti škola získá velmi cenné a důležité údaje týkajících se jejích žáků, s nimiž bude možné dále pedagogicky a tělovýchovně pracovat. Současně bude mít škola možnost realizovat osobně koncipované testování kdykoli dle autonomního rozhodnutí ředitele školy nebo učitelů tělesné výchovy, a to čistě pro potřeby školy a vzdělávacího procesu v ní.


Aplikace Tělocvik.online je pomocníkem všem vyučujícím tělesné výchovy při přípravě žáků a jejich motivaci při zvyšování tělesné zdatnosti.


Registrovat se zdarma do aplikace Tělesná výchova se můžete zde.

826 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

VYSKÁKEJTE NA ŠVIHADLE 2 000 KČ

Pojďme si společně zpestřit hodiny tělocviku výzvou, ve které se s dětmi můžete nejen pořádně pobavit, ale také vyhrát poukázku na sportovní vybavení ve výši 2 000 Kč. Na únor a březen jsme pro vaše d

Comments


bottom of page