top of page

Příprava na testování tělesné zdatnosti

Aktualizováno: 8. 9. 2022

Připravte své žádky na test tělesné zdatnosti s aplikací Tělocvik.online.


Ve speciální sekci nazvané Příprava na test tělesné zdatnosti jsme pro Vás připravili sérii přípravných cvičení, které Vašim žákům a to nejen z dotčených 3. a 7. ročníků pomohou při zlepšení jejich zdatnosti. Stačí se jen zdarma zaregistrovat do aplikace Tělocvik.online a můžete čerpat z nepřeberného množství cviků a her.


Kdy testy proběhnou?

V měsících říjnu a listopadu 2022 provede Česká školní inspekce testování tělesné zdatnosti žáků 3. a 7. ročníků základních škol a 2. ročníků středních škol. Testování bude realizováno prostřednictvím sady motorických testů, které pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultou sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně a řadou dalších vysokoškolských pracovišť. Testování zdatnosti, které se v českém prostředí bude realizovat po zhruba třiceti letech, je součástí specifického tematického šetření České školní inspekce zaměřeného na podporu pohybových aktivit a rozvoj pohybových dovedností žáků. Na přípravě i realizaci testování spolupracuje Česká školní inspekce také s Asociací školních sportovních klubů ČR.


Jaké motorické testy byly vybrány?

V případě žáků 3. a 7. ročníků základních škol (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) půjde konkrétně o:

  1. Skok daleký z místa

  2. Leh-sed

  3. 4x10 metrů

  4. Vytrvalostní člunkový běh


Jaká bude role učitelů?

Vlastní testování tělesné zdatnosti žáků bude realizováno v průběhu dvou hodin tělesné výchovy a provádět ho budou přímo příslušní učitelé tělesné výchovy. Takové pojetí považuje Česká školní inspekce za nejvíce smysluplné na straně jedné a současně nejvíce přínosné na straně druhé. Dlouhodobým cílem, mimo plošná státní měření, je totiž nabídnout učitelům tento nástroj k běžnému využití kdykoli dle jejich potřeb a rozhodnutí s cílem získávat průběžně a pravidelně důležité informace pro následné vedení pedagogického procesu a pro podporu pohybových aktivit žáků.


Jaké budou výstupy měření?

Výsledky testování zdatnosti budou podrobeny komplexní analýze a budou následně v agregované podobě součástí tématické zprávy České školní inspekce pojednávající o podpoře pohybových aktivit a o rozvoji pohybových dovedností žáků na základních a středních školách. Se získanými daty pak v anonymizované podobě bude možné dále pracovat i ze strany dalších institucí.


Na úrovni jednotlivých škol pak z testování zdatnosti škola získá velmi cenné a důležité údaje týkajících se jejích žáků, s nimiž bude možné dále pedagogicky a tělovýchovně pracovat. Současně bude mít škola možnost realizovat osobně koncipované testování kdykoli dle autonomního rozhodnutí ředitele školy nebo učitelů tělesné výchovy, a to čistě pro potřeby školy a vzdělávacího procesu v ní.


Aplikace Tělocvik.online je pomocníkem všem vyučujícím tělesné výchovy při přípravě žáků a jejich motivaci při zvyšování tělesné zdatnosti.


Registrovat se zdarma do aplikace Tělesná výchova se můžete zde.

628 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Pro měsíc únor jsme pro Vás připravili rozhovor s Radimem Kůtou, běžeckým specialistou projektu umimbehat.cz. V příspěvku naleznete nejen odpovědi na důležitost správných běžeckých stereotypů již od ú

Venku už máme první mrazivé dny a o to více je třeba se na začátku hodiny tělocviku pořádně zahřát. Jako inspiraci Vám proto přinášíme několik cvičení na rozcvičku s tematickými názvy "Na Mrazíka" neb

bottom of page