top of page

Házení míčku do ležící obruče

Popis

Žáci se rozprostřou po lajně ohraničující delší stranu hřiště. Každý z žáků má v ruce jeden tenisový míček. Proti žákům s položí na zem v rozmezí 5 až 15 metrů od žáků gymnastické obruče. Žáci mají za úkol hodit tenisový míček a trefit se do vybrané obruče. Mohou si dobrovolně vybrat, zda hazí do bližší či vzdálenější obruče. Na povel hází žáci skupinově. Poté doběhnou pro míček a vrací se zpět. Vhodné alespoň 3x opakovat a motivovat děti ke hodu na vzdálenější cíl.

bottom of page