top of page

Házení míčku do pohybující se obruče

Popis

Žáci se rozprostřou vedle sebe po lajně ohraničující delší stranu hřiště. Každý z žáků má jeden tenisový míček. Vyučující se postaví ze strany k řadě žáků ve vzdálenosti 5 - 15 metrů kolmo od řady žáků. Vyučující má v ruce gymnastické obruče. Vyučující po povelu "připravit" posílá v časových intervalech 2 - 4 obruče, které se kutálí v rovnoběžce s řadou žáků napříč hřištěm. Žáci mají za úkol hodem míčku trefit se skrz obruč. Žáci mají možnost vybrat si, do jaké, po sobě se kutálející, obruče budou míček házet. Poté, co míček hodí poslední z žáků se žáci rozeběhnou pro své míčky a vrátí se zpět na základní čáru. Pro další opakování vyučující zvětšuje vzdálenost od dětí. Vhodné opakovat alespoň 3x.

bottom of page