top of page

Hod tenisovým míčkem

Popis

Děti se seřadí vedle sebe na vzdálenost paží na čáru vymezující delší část tělocvičny. Každý ze cvičenců dostane do ruky tenisový míček. Cvičenci následně v různých formách švihem jednou rukou hází míček na druhou stranu - šíři - telocvičny. Po hození míčku za míčkem běží, seberou jej a opět se seřadí na protější straně na čáře vymezující tělocvičnu. Cvičenci hází nejprve ze stoje, následně z kleku, poté sedu a na závěr i z lehu. Každý cvik opakují 3x, přičemž 2x svou dominatní rukou a 1x nedominantní rukou. Pro zvýšení atraktivity cviku pro děti jim vyučující (s pomocníkem) mohou natáhnout provázek ve výši nad hlavami dětí a ve vzdálenosti 5 - 10 metrů od cvičenců. Ti se tento provázek snaží přehodit.

bottom of page