top of page

Míček dvojice: házení spodem zády + oblouk

Popis

Žáci se seřadí do dvou řad proti sobě ve vzdálenosti 2 - 3 metry. Jedna řada si vezme do obou rukou tenisový míček, otočí se zády k druhé řadě a mírně se rozkročí. Řada s míčkem se sehne a obouruč mezi nohama hodí mírným obloukem míček druhé straně. Ta míček chytá obouruč, otáčí v mírném rokročení ohýbá a hází mezi nohama zpět. Každý z dvojice provede cvik 10x.

bottom of page