top of page

Míček dvojice: hod pod kolenem křžně

Popis

Žáci se seřadí do dvou řad proti sobě ve vzdálenosti 2 - 3 metry. Jedna řada drží v ruce míček. Na povel řada s míčkem po kolenem křižné nohy k ruce co hází. Druhá strana hazí zpět. Po 5ti opakování se vymění ruce, co hází míček. Opět 5 opakování. Ve třetím opakování pak házející střídají postupně ruce. 5 opakování každý z dvojice.

bottom of page