top of page

Tenisák - průprava

Popis

Každý z žáků dostane jeden tenisový míček. Žáci se rozestoupí kolem vyučujícího, který předcvičuje. Průprava se skládá ze série následujících cviků: 1. Nejprve se žáci seznámí s míčkem lehkým přehazováním míčku z ruky do ruky na vzdálenost cca 20 cm. Žáci si míček pomačkají v ruce pro zjištění jeho tvrdosti. 2. Dále děti udělají širší stoj rozkročný, míček položí před sebe a kutálí si míček jen prsty od jedné nohy ke druhé. Poté provádí s míčkem "osmičku" mezi nohama. Míček stále kutálí po zemi a vedou jej pomocí prstů. Provedou na jednu stranu 3x a pak 3x na druhou. Kolena zůstávají nejlépe propnutá, ale mohou žáci i mírně pokrčit koleno nohy, kolem které vedou míček. 3. Pro následný cvik se žáci opět postaví do úzkého stoje rozkročného, jednou rukou hodí míčkem o zem před sebe a oběma rukama míček chytí. Opakují 5x jednou rukou a 5x druhou rukou hodit o zem. 4. Následně míček hodí o zem a chytají jednou rukou, druhou než míček hodily. Opět opakují 5x pro každou ruku. 5. Posledním cvikem ze série je mírné nadhození si míčku do vzduchu a jeho chycení do obou rukou. Opět žáci opakují 5x nadhoz jednou a 5x nadhoz druhou rukou. Šikovnější děti mohou chytat rovnou do jedné ruky, nejlépe té druhé než míček nadhodily.

bottom of page